Brandbefälsmötet 2021

program

Brandbefälsmötet 2021 program


Onsdag 10 mars

Moderator: Emma Nordwall

08.45-09.00 Välkommen till Brandbefälsmötet 2021
Emma Nordwall - Räddningstjänsten Skåne Nordväst
09.00-09.25 MSB:s olycksutredning av branden i Polarbröds fabrik
Christer Björkman - Umeåregionens brandförsvar
09.25-09.50 Branden i Polarbröds fabrik, Älvsbyn - Hur fungerade räddningsinsatsen?
Fredrik Nilsson - Uppsala brandförsvar, Daniel Granberg - Räddningstjänsten Piteå
09.50-10.20 Stora vindsbränder i Landskrona sommaren 2020
Hanna Johansson - Räddningstjänsten Landskrona
10.20-10.30 Paus
10.30-10.55 Handlingsprogram – reglering och stöd
Sandra Danielsson - MSB
10.55-11.20 Räddningsledning – föreskrifter och utveckling
Anders Ahlström - MSB
11.20-11.50 Ny ledningsutbildning utifrån förändringarna i LSO
Anders Forsell - MSB
11.50-12.10 Ny nationell strategi
Se Anders presentation här
Anders Lundberg - MSB
12.10-13.00 Lunch
13.00-13.30 Jordskredet i Norge - Erfarenheter NUSAR-insatsen
Tomas Norberg - Räddningstjänsten Storgöteborg
13.30.14.00 MSB:s förstärkningsresurser
Erik Flink - MSB
14.00-14.30 Dialog och frågestund
Camilla Asp - MSB
Emma Nordwall - Räddningstjänsten Skåne Nordväst


Anmäl dig till Brandbefälsmötet 2021 nu!

Anmälan

BRANDBEFÄLSMÖTET

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandbefälsmötet 2021 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandbefälsmötet 2021 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandbefälsmötet 2021 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer