Brandbefälsmötet 2020

Medverkande företag

Brandbefälsmötet Medverkande företag

Välkommen att besöka oss i utställningen under Brandbefälsmötet

Kaffe, dryck och fika serveras i utställningslokalen. Första konferensdagen avslutas med mingel i utställningslokalen där vi bjuder alla deltagare på öl/cider/vatten. Besök utställarna och svara på frågorna och tävla om fina priser i vårt konferensquiz.

Medverkande företag från A-Ö

AddSecure

AddSecure

Vi är en ledande europeisk leverantör av premiumlösningar inom säkrad data och kritisk kommunikation. Världen blir alltmer uppkopplad. Organisationer i olika branscher använder de möjligheter som kommer med smart teknik (IoT) och data för att fungera mer effektivt. Det gör det viktigare än någonsin att hantera data och kommunikation på ett säkert sätt. Detta kan många gångar vara livs- eller affärskritiskt, och att misslyckas är inte ett alternativ. Liv, egendom, viktiga samhällsfunktioner och stora värden är beroende av trygga och säkra data- och kommunikationslösningar – lösningar som du kan lita på 24/7.

Det är här AddSecure gör skillnad. Med vår erfarenhet och expertis, i kombination med förstklassiga lösningar och tjänster, gör vi det säkert och enkelt för uppkopplade enheter att överföra data och kommunicera med varandra – i larm, byggnader, elnät, lastbilar och mycket mer.

Vi säkrar data och kritisk kommunikation i en uppkopplad värld. Detta är både säkert och smart.

Monter: 11

Mer information
Birepo

Birepo

Birepo - der er etableret i 1983 - er i dag et produktions- og handelsfirma med Eigil Petersen i spidsen. Foruden produktion, har Birepo igennem tiden opnået at få forhandlingen af en lang række spændende agenturer. Disse agenturer har været med til at udbygge Birepo's forretningsområder. I 1991 startede vi på salg af stregkodeløsninger - software som hardware - der sammen med vores nøglebokse og intelligente låsesystemer, udgør vores primære forretningsområder. Vi håber også, at du som besøgende på vores hjemmesider vil kunne finde disse produkter så spændende, at de vil kunne bruges som grundlag for dit valg af fremtidige IT- og sikkerhedsløsninger til din organisation.

Vi har hos Birepo valgt at have en fast stab af medarbejdere tilknyttet firmaet, og derudover udnyttes mulighederne i at kunne vælge den af vores samarbejdspartner der har den bedste kompetence til den enkelte opgave. Alle vores samarbejdspartnere er yderst kompetente og har været tilknyttet Birepo i en årrække.

Monter: 17

Mer information
Brissmans Brandredskap

Brissmans Brandredskap

Vem kan veta hur redskap och utrustning för brandbekämpning ska vara beskaffat än den som har brandbekämpning som sitt yrke?

Fritz Brissman var på 1920-talet brandmästare i Halmstad. Det var under en tid när släckningsredskap och skyddsutrustning ofta hade dålig funktionalitet. Brandmästare Brissman insåg behovet av förbättringar och bestämde sig att ta fram och sälja utrustning som i högre grad svarade mot användarnas, dvs brandmännens, krav. I slutet av 1920-talet grundade han Brissmans Brandredskap och de kunskaper han förde med från sitt yrke omsatte han till effektiva redskap som hjälpte till att skydda både egendom och liv.

I dag lever kunskaperna kvar genom andra, tredje och fjärde generationen Brissman, som för Fritz Brissmans livsverk och traditioner vidare. Och nu, precis som för över 70 år sedan, är verksamheten fokuserad på att tillverka och sälja personlig skyddsutrustning samt redskap för brandbekämpning. Helt i Fritz Brissmans anda fortsätter Brissmans Brandredskap med att skydda och rädda både egendom och liv.

Monter: 12

Mer information
Cinus AB

Cinus AB

Cinus AB startades 2018 av Emelie Ström och Johan Eriksson och har sitt säte i Göteborg med lokal anknytning även till Västerås, och erbjuder produkter samt tjänster på rikstäckande nivå.

Företaget erbjuder främst produkter för storskalig släckning av brand med särskilt fokus på litiumbränder, samt åtar sig konsultuppdrag inom brandskydd.

Monter: 20

Mer information
Cold Cut Systems

Cold Cut Systems

Cold Cut Systems Svenska AB är världsledare inom modern brandsläckning genom skärsläckning med vår produkt coldcut™ cobra. I skärsläckaren blandas vatten med skärmedel och sprutas ut under högt tryck genom lansens munstycke och skär hål i alla kända byggnads- och konstruktionsmaterial på mycket kort tid. Därefter kyls brandgaserna snabbt och effektivt genom att spruta in vattendimma. Idag finns runt 1000 skärsläckarsystem installerade i allt från små skåpbilar till specialbyggda stora räddningstjänstfordon i över 35 länder.

Monter: 16

Mer information
Daga Fire & Rescue

Daga Fire & Rescue

Text kommer inom kort... Text kommer inom kort... Text kommer inom kort... Text kommer inom kort...

Monter: 18

Mer information
Electrolux Professional

Electrolux Professional

Vi på Electrolux Professional är övertygade om att rätt verktyg och instrument kan göra en positiv skillnad såväl i våra kunders vardag som för vår planet. Vi är stolta över att vara världsledande inom innovation och design och över att kunna leverera de lösningar som du efterfrågar. Vårt uppdrag är att göra livet enklare och mer lönsamt för dig.

Vi har ett starkt engagemang för hållbarhet och för att förbättra vatten- och energieffektiviteten, för att på så sätt spara kostnader och förbättra lönsamheten.

Vi har varit i branschen i 90 år och har under denna tid byggt upp världens mest omfattande servicenätverk , så att du kan räkna med vår hjälp 24/7, var du än befinner dig i världen.

På Electrolux söker vi ständigt efter nya möjligheter, för att vi ska kunna göra en positiv skillnad i din vardag och för vår planet.

Monter: 8

Mer information
Elji Sport

Elji Sport

Varje dag, året runt och i alla väder förlitar vi oss till Räddningstjänsten, försvaret och privata aktörer. Vi lägger vår säkerhet i deras händer. Det vill vi kunna göra med gott samvete och i trygg förvissning om att dessa har den utrustning och utbildning som krävs.

För att kunna trygga vår säkerhet så är det övning som gäller och att i skarpt läge kunna lita på att utrustningen levererar. Utrustning som ofta får utstå extremt tuff behandling. Det är vi medvetna om på Elji Sport. Det är också därför som vi blivit en trygg partner till Räddningstjänsten, försvaret och andra aktörer som behöver trygga säkerhet i olika miljöer och sammanhang.

Elji Sport tillverkar och levererar övnings-/skyddsutrustning för brand- och livräddning. Till denna utrustning tillverkar vi även tilläggsprodukter som vi antingen tagit fram själva eller i samarbete med våra uppdragsgivare.

Monter: 1

Mer information
Ferno Norden

Ferno Norden

Ferno Norden AB etablerades i Sverige 1982 och ingår i en nordisk koncern med huvudkontor i Horten Norge. I koncernen finns dotterbolag i alla nordiska länder under koncernnamnet Ferno Norden, i Sverige finns även produktionsbolaget AB Germa. På Island och i Baltikum har vi samarbetspartners.

Monter: 21

Mer information
Lejon Kemi AB

Lejon Kemi AB

Lejon Kemi är ett företag med specialistkompetens inom tillämpad yt- och rengöringskemi. I bolaget finns över 30 års erfarenhet av produktutveckling och tillverkning av bl.a. miljöanpassade avfettnings- och rengöringsmedel för yrkesmässig användning inom företag, stat och kommuner.

Sedan år 2011 har Lejon Kemi arbetat med utveckling av rengöringsmedel och rengöringsmetoder för tvätta bort sot och hälsoskadliga ämnen från andningsapparater, andningsmasker, larmställ, brandslangar, verktyg, maskiner, fordon m.m. Utvecklingsarbetet har skett i samråd och viss samverkan med bl.a. andningsapparattillverkare, räddningstjänster i Sverige och i Norge, externa laboratorier, kemister, toxikologer och tillverkare av PPE diskmaskiner och tvättmaskiner. Utvecklingsarbetet har resulterat i en serie produkter och rengöringsmetoder som gett mycket bra rengöringsresultat i externa laboratorieanalyser och enligt tester och praktisk användning på många brandstationer i både Sverige och Norge.

Lejon Kemis produkter tillverkas i Sverige i en fabrik med hög flexibilitet och god kapacitet. Samtliga Lejon Kemis produkter är uppbyggda av snabbt biologiskt nedbrytbara tensider och komplexbildare som huvudsakligen är baserade på förnyelsebara råvaror. Företagets fordonsrengöringsmedel uppfyller t.ex. Kemikaliesvepets miljökrav.

Monter: 2

Mer information
Ljungbyheds Motorbana

Ljungbyheds Motorbana

Ljungbyheds Motorbana, tidigare mer känt som flygflottiljen F5, är numer ett center för konferens och event. Ljungbyheds Motorbana drivs av MOM Events, som är ansvariga för bokning och drift av Ljungbyheds Motorbana och eventområdet på Ljungbyhed Park.

Tillsammans kan vi planera och projektera allt från det mindre ledningsgruppsmötet till den större företagsmässan. Med MOM som samarbetspartner, och Ljungbyheds Motorbana som facilitet, kan ni vara säkra på att få en lyckad aktivitet, konferens, kick off eller mässa.

OM BANAN
Banan är belägen på de gamla kortbanesystemet, där det förr i tiden lyfte propellerplan. Av de många taxingbanorna och de två parallella flygrakorna har det skapats en bana som är utmärkt för testkörning och motorrelaterade evenemang. Standardlayouten på banan är 2,1 km lång, men kan göras i flera kombinationer. Ljungbyheds Motorbana har stora avåkningszoner, och är därmed en av de mer säkra banorna i Skandinavien, för både testkörning, förarcoaching och trackdays.

ÖVRIGA FACILITETER
På Ljungbyheds Motorbana finner du stora lokaler för evenemang, konferens och utbildning. Totalt förfogar vi över 3000 kvm lokaler, och 62 ha mark. Vi kan hjälpa er med aktiviteter från 2 personer till 10 000 personer.

Monter: 5

Mer information
MSB

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer.

När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som är ansvariga. Vi ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. MSB har också viktiga uppgifter inom civilt försvar.

Monter: 9-10

Mer information
Ocab

Ocab

Ocab är ett rikstäckande sanerings- och avfuktningsföretag som finns på ett 50-tal orter över hela landet. Våra kunder finns i hela Sverige inom försäkringsbolag, fastighetsbolag, FM-bolag, industri, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi räddar ekonomiska värden och tid vid skador orsakade av framförallt brand och vatten och erbjuder tjänster vid utredningar, underhåll och sanering av fastigheter och industri.

Monter: 22

Mer information
Procurator

Procurator

Procurator förser kunder i Norden med kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar, förpackningslösningar och restaurangartiklar genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. Med kunskap, utbildning och innovativa lösningar förenklar vi vardagen för kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Monter: 6

Mer information
SOS Alarm

SOS Alarm

SOS Alarm har en unik verksamhet. Vi vet hur Sverige mår, i realtid. Dygnet runt, året om hanterar vi larm och koordinerar hjälpresurser vid olyckor, kriser och störningar. På uppdrag av svenska staten ansvarar vi för nödnumret 112 och har en central roll i samhällets krisberedskap.

Med tillgång till lägesbilder, information och avancerad teknik kan vi erbjuda ett tjänsteutbud och ett helhetsperspektiv inom larmhantering som ingen annan har. I nära samverkan med våra kunder och partners stärker vi den svenska trygghetskedjan.

Monter: 15

Mer information
Swedish Radio Supply AB

Swedish Radio Supply AB

Swedish Radio Supply AB (SRS) är ett ISO-certifierat trippel A-företag som grundades 1967 och har sedan dess jobbat med radiokommunikation. Vi är generalagent för Icom i Skandinavien och distributör av Sepura och DAMM i Sverige men jobbar också med en rad andra välkända och stora leverantörer.

SRS föddes ur ett genuint intresse för radiokommunikation. Detta intresse har allt sedan starten kommit att prägla hela vår verksamhet. Verksamheten och produktutbudet har hela tiden breddats och vi är idag en av de viktigaste spelarna inom radiokommunikation på den nordiska marknaden. Vi jobbar både med analoga och digitala lösningar för att kunna förse alla kunders behov.

Monter: 4

Mer information
Swedlock

Swedlock

Swedlock AB utvecklar och marknadsför nyckelhanteringslösningar för företag och kommuner som hanterar ett stort antal nycklar i sin verksamhet. Swedlock AB har alltid fokuserat på godkända och säkra produkter med enkelt handhavande. Swedlock grundades 2007 av entreprenörer med mer än 35 års erfarenhet av att hantera avancerade låssystem i Svenska kommuner. De välbeprövade lösningarna har gjort Swedlock till marknadsledande inom sin nisch med fler än 45,000 levererade enheter till äldreomsorgsorgen i över 60 kommuner i Skandinavien.

Idag erbjuder Swedlock AB både digitala och mekaniska lösningar av nyckelhanteringen för kommunens samtliga aktörer. Företaget är lokaliserat till Osby där huvuddelen av vår produktion och utvecklingsverksamhet finns. Med egen utveckling, egna låssmeder och egna montörer är Swedlock AB en komplett, trygg och etablerad leverantör med omfattande erfarenhet och kunskap kring nyckelhantering för kommuner och företag.

Monter: 14

Mer information
T-Kartor

T-Kartor

T-Kartor has been combining cartography, GIS and programming expertise since 1985. T-Kartor Group consists of T-Kartor Content Management, T-Kartor Geospatial and T-Kartor USA. We work internationally for organizations and cities that need efficient solutions for security, big data management, sustainable mobility and much more.

Monter: 19

Mer information
Werma

Werma

WERMA är en trygg och leveranssäker samarbetspartner till räddningstjänsterna med utbud av produkter och tjänster inom bl.a slang och slangvård, Crash Recovery System, torksystem och förvaring.

Vår passion är säkerhet och arbetsmiljö i vardag och insats för räddningspersonal, och vi satsar på hög tillgänglighet och närhet till kunderna.

Monter: 7

Mer information
X-Fire AB

X-Fire AB

X-Fire AB startades 2011 och arbetar med produkter som har släckeffektivitet, återantändingskydd samt en stark miljöprofil. Vi håller även i ett flertal kurser b.la. Alternativa släckmetoder, Brandsläckning i miljöhänseende, IR-kamera och scanning, Övertrycksventilation och Brandsäkerhet på arenor.

I vårt produktsortiment har vi brandskyddsutrustning, brandsläckare och släckmedel från FirePro, AFT, X-Fog och X-Foam.

Våra miljöanpassade släckmedel innehåller inte flourtensider utan kan mer jämställas med vanlig såpa eller schampo. Vårt släckmedel har sin bakgrund i träimpregnering så vi vet att vi inte får de negativa effekterna med mögelskador som andra har.

Monter: 3

Mer information
Zeziola Släckmedel

Zeziola Släckmedel

Din säkerhetspartner Zeziola Släckmedel AB representerar Bio Ex i Sverige.

Bio Ex är ett franskt företag som har specialiserat sig på att utveckla skumvätskor för olika typer av bränder. De nya skummedlen är effektiva och även 100% nedbrytbara i naturen. Bio For C uppfyller standarderna EN 1568, VERITAS och CEREN.

Monter: 13

Mer information


Anmäl dig till Brandbefälsmötet 2020 nu!

Anmälan

BRANDBEFÄLSMÖTET

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandbefälsmötet nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandbefälsmötet har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandbefälsmötet är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på Brandbefälsmötet

img/bbm2020/slidelogos/zeziola.png
img/bbm2020/slidelogos/msb.png
img/bbm2020/slidelogos/daga.png
img/bbm2020/slidelogos/srsab.png
img/bbm2020/slidelogos/ocab.png
img/bbm2020/slidelogos/swedlock_1.png
img/bbm2020/slidelogos/procurator.png
img/bbm2020/slidelogos/ferno.png
img/bbm2020/slidelogos/lejon_kemi.png
img/bbm2020/slidelogos/cinus.png
img/bbm2020/slidelogos/elji_sport.png
img/bbm2020/slidelogos/addsec.png
img/bbm2020/slidelogos/cold_cut_system.png
img/bbm2020/slidelogos/sos.png
img/bbm2020/slidelogos/eletrolux.png
img/bbm2020/slidelogos/xfire.png
img/bbm2020/slidelogos/ljungbyhed.png
img/bbm2020/slidelogos/birepo.png
img/bbm2020/slidelogos/brissman.png
img/bbm2020/slidelogos/t_kartor.png
img/bbm2020/slidelogos/werma.png

FÖRELÄSARE

Viktor Willhager

Räddningstjänsten Syd

Viktor Willhager arbetar på Räddningstjänsten Syd som yttre befäl, olycksutredare samt med frågor kr...

Läs mer om våra föreläsare här