Brandbefälsmötet 2020

Föreläsare

Brandbefälsmötet Föreläsare

Föreläsarna på Brandbefälsmötet 2020

Brandbefälsmötet 2020 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher. Kom och lyssna på bl.a. Dan Eliasson generaldirektör på MSB, Elaine Eksvärd författare, retoriker, Linus Eriksson trafikdirektör på Skånetrafiken och Jan Wisén från MSB.

Elaine Eksvärd

Författare, retoriker

Elaine Eksvärd är författare, retoriker och föreläsare. Hon har skrivit bästsäljarna Härskarteknik, Vardagsmakt och Snacka Snyggt och blev 2016 vald till årets kvinnliga föreläsare. I 10 år har Elaine arbetat som professionell föreläsare och fått sina publiker att skratta, inspirera och lära bl.a med sin föreläsning ”Konsten att hantera besvärliga personer och situationer snyggt” där hon med humor och värme delar med sig av verktygen för att hantera besvärliga personer snyggt och förmågan att sätta fingret på subtila härskartekniker.

Läs mer om Elaine

Dan Eliasson

MSB

Dan Eliasson är generaldirektör på Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB. Dan Eliasson kommer till Brandbefälsmötet 2020 för att informera om MSB och deras arbete.

Läs mer om Dan

Linus Eriksson

Skånetrafiken

Linus Eriksson arbetar som trafikdirektör på Skånetrafiken. Linus kommer till Brandbefälsmötet 2020 för att berätta om återställningsarbetet efter branden på bangården i Hässleholm.

Läs mer om Linus

Jan Wisén

MSB

Jan Wisén arbetar på Myndigheten för samhällskydd och beredskap som Senior rådgivare. Jan kommer på Brandbefälsmötet 2020 att berätta mer om Var vi står i utredningen 'En effektivare kommunal räddningstjänst'?

Läs mer om Jan

Viktor Willhager

Räddningstjänsten Syd

Viktor Willhager arbetar på Räddningstjänsten Syd som yttre befäl, olycksutredare samt med frågor kring farlig verksamhet (LSO 2 kap. 4 §). Viktor kommer tillsammans med Christer Ängehov från Räddningstjänsten Skåne Nordväst prata om vindsbranden på Västra Rönneholmsvägen i Malmö som inträffade 14 juni 2019 och den samverkan man hade mellan flera kommuners räddningstjänster i hela Skåne.

Läs mer om Viktor

Stefan Landenberg

Socialförvaltningen

Stefan Landenberg, nu säkerhetschef på Socialförvaltningen i Helsingborg där han arbetar med säkerhetsrelaterade frågor, fastighetsfrågor samt har medarbetaransvar för en enhet.
Stefans bakgrund är från polisen, han har varit operatör vid Nationella Insatsstyrkan i 2 omgångar samt arbetat med personskydd på SÄPO, han är också förhandlarutbildad vid Riks Krim och New Scotland Yard och har varit lärare på polisprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö där han bland annat undervisat i taktik och förhandling. Stefan föreläser idag närhelst han får möjlighet om suicidintervention eftersom det är något han brinner för.

Läs mer om Stefan

Donovan Häll

SKR

Donovan Häll arbetar som förhandlare på Sveriges Kommuner och Regioner. Han arbetar bland annat med Allmänna bestämmelser (AB), avtal inom räddningstjänsten (RiB och Bilaga E) samt omställning. Donovan kommer tillsammans med Johan Gert att prata om utmaningarna i rekryteringen av RiB och berätta om olika initiativ, till exempel att vårda befintlig personal, skapa kombitjänster i kommunerna och rekrytering på lång och kort sikt.

Läs mer om Donovan

Johan Gert

SKR

Johan Gert arbetar på Sveriges Kommuner och Regioner med frågor inom skydd mot olyckor - förebyggande, sotning och brandskyddskontroll, utryckning och räddningstjänst under höjd beredskap, samt alarmering. Johan kommer tillsammans med Donovan Häll prata om utmaningarna i rekryteringen av RiB och berätta om olika initiativ, till exempel att vårda befintlig personal, skapa kombitjänster i kommunerna och rekrytering på lång och kort sikt.

Läs mer om Johan

Kjell-Olof Matsson

Transportstyrelsen

Kjell-Olof Matsson arbetar som utredare på Transportstyrelsen, enhet Teknik väg, sektion fordonsregler och har under hösten 2019 utfört regeringsuppdraget att utreda säkerhetshöjande åtgärder för gasbussar. Kjell-Olof kommer till Brandbefälsmötet för att presentera slutsatser och förslag på åtgärder från utredningen.

Läs mer om Kjell-Olof

Kent Johansson

Storstockholms Brandförsvar

Kent Johansson jobbar på Storstockholms Brandförsvar och var Yttre Befäl under insatsen den 10 mars 2019 när en av SL:s gasdrivna bussar exploderade vid Klaratunneln i centrala Stockholm. Kent kommer till Brandbefälsmötet för att berätta mer om själva insatsen men också om den utredning som två av SSBFs inspektörer har gjort för händelsen.

Läs mer om Kent

Elin Isfall

Räddningstjänsten Jönköping

Elin Isfall jobbar som brandingenjör i beredskap i Jönköping och är också chef för deras olycksförebyggande avdelning. Det är räddningstjänsten som ansvarar för att samordna Jönköpings kommuns suicidpreventiva arbete och förutom att åka på larm arbetar de också aktivt med krisstöd till närstående efter en inträffad olycka med suicid. De arbetar aktivt i de olika skeendena, före - under - efter, i tätt samarbete med kommunens övriga förvaltningar, Regionen, Polisen och övriga kontaktytor som finns runt den drabbade personen. Elin Isfall kommer till Brandbefälsmötet 2020 för att berätta om detta arbete.

Läs mer om Elin

Per Friis

Räddningstjänsten Hässleholm

Per Friis är brandmästare och jobbar på Räddningstjänsten Hässleholm som Yttre Befäl. Per kommer till Brandbefälsmötet 2020 för att berätta och visa händelseförloppet och skadeplatsarbetet i samband med branden i Godsmagasinet i centrala Hässleholm den 14 augusti 2019där han tjänstgjorde som räddningsledare.

Läs mer om Per

Petronella Norell

MSB

Petronella Norell arbetar som verksamhetsansvarig på MSB:s Enhet för nationella insatser och civilskydd. Petronella kommer på Brandbefälsmötet 2020 att berätta om hur MSB stärker beredskapen inför skogsbrandssäsongen 2020.

Läs mer om Petronella

Ove Brunnström

MSB

Ove Brunnström arbetar på MSB som handläggare på Enheten för räddningstjänst vid stora olyckor. Ove kommer under programpunkten Var står vi i återinförandet av civilt försvar?, att förklara och ge en kort historisk tillbakablick på begreppen befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB), redogöra för var vi befinner oss idag samt vilken utveckling som är planerad för kommande års arbeten med RUHB.

Läs mer om Ove

Paul Juhlin

Polisen Region Syd

Paul Juhlin arbetar för Polisen Region Syd. Paul har lång erfarenhet som Yttre Befäl i Malmö, befäl på polisens Regionledningscentral Syd och har arbetat med utbildning och samverkan inom farliga ämnen, CBRN E och terror. Paul kommer till Brandbefälsmötet 2020 för att, tillsammans med Magnus Köhlin från Räddningstjänsten Syd och Caroline Hagström från Region Skåne, prata om Hur möter first responders en ökad hotbild av händelser med explosivämnen?

Läs mer om Paul

Kenneth Hermansson

Räddningstjänsten Jönköping

Kenneth Hermansson är brandingenjör och arbetar på Räddningstjänsten Jönköping. Han är ansvarig för FIP-utbildningen inom Räddsam F och har själv mångårig erfarenhet av att åka FIP. Kenneth kommer till Brandbefälsmötet för att på konferensens andra dag berätta om Hur FIP-funktionen utvecklas nationellt.

Läs mer om Kenneth

BRANDBEFÄLSMÖTET

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandbefälsmötet nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandbefälsmötet har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandbefälsmötet är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på Brandbefälsmötet

img/bbm2020/slidelogos/zeziola.png
img/bbm2020/slidelogos/t_kartor.png
img/bbm2020/slidelogos/addsec.png
img/bbm2020/slidelogos/cinus.png
img/bbm2020/slidelogos/birepo.png
img/bbm2020/slidelogos/xfire.png
img/bbm2020/slidelogos/brissman.png
img/bbm2020/slidelogos/sos.png
img/bbm2020/slidelogos/msb.png
img/bbm2020/slidelogos/procurator.png
img/bbm2020/slidelogos/elji_sport.png
img/bbm2020/slidelogos/srsab.png
img/bbm2020/slidelogos/ferno.png
img/bbm2020/slidelogos/ljungbyhed.png
img/bbm2020/slidelogos/swedlock_1.png
img/bbm2020/slidelogos/cold_cut_system.png
img/bbm2020/slidelogos/werma.png
img/bbm2020/slidelogos/lejon_kemi.png
img/bbm2020/slidelogos/ocab.png
img/bbm2020/slidelogos/eletrolux.png
img/bbm2020/slidelogos/daga.png

FÖRELÄSARE

Elin Isfall

Räddningstjänsten Jönköping

Elin Isfall jobbar som brandingenjör i beredskap i Jönköping och är också chef för deras olycksföreb...

Läs mer om våra föreläsare här