Brandbefälsmötet 2021

Föreläsare

Brandbefälsmötet 2021 Föreläsare

Föreläsarna på Brandbefälsmötet 2021

Hanna Johansson

Räddningstjänsten Landskrona

Hanna Johansson är brandingenjör och civilingenjör i riskhantering och arbetar som chef Myndighetsövning på Räddningstjänsten Landskrona. Sommaren 2020 inträffade två stora vindsbränder i Landskrona, runt 100 personer evakuerades vid varje tillfälle. Hanna Johansson kommer på Brandbefälsmötet att berätta mer om de två händelserna och vilka erfarenheter de gjort.

Läs mer om Hanna

Tomas Norberg

Räddningstjänsten Storgöteborg

Tomas Norberg jobbar på Räddningstjänsten Storgöteborg och har över 30 års erfarenhet inom räddningstjänsten. Han verkar som insatsledare på avdelningen för Operativ ledning och arbetar bl.a med traineeutbildning av egen personal. Tomas fungerade som samverkansperson och ingick i det svenska NUSAR-team som skickades till Norge för att hjälpa till under insatsen efter jordskredet i norska Gjerdrum, norr om Oslo. Detta kommer Tomas berätta mer om på Brandbefälsmötet.

Läs mer om Tomas

Emma Nordwall

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Emma Nordwall är Förbundsdirektör på Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Emma engagerar sig ofta i utveckling, projekt och forskningsreferensgrupper för räddningstjänstfrågor och ser därför en framtid med en modern och flexibel räddningstjänst som möter samhällets behov snabbare. Emma kommer att vara vår moderator i studion och leder oss genom de olika programpunkterna.

Läs mer om Emma

Sandra Danielsson

MSB

Sandra Danielsson är handläggare på MSB. Hon jobbar med övergripande frågor inom skydd mot olyckor, bl.a. förändringarna i LSO och är projektledare för föreskrifter och stöd angående handlingsprogram och deltar i ELS-projektet. Sandra, som är brandingenjör och riskhanteringsingenjör, har en bakgrund inom revisionsfirma och kommunal räddningstjänstorganisation.

Läs mer om Sandra

Erik Flink

MSB

Erik Flink är projektledare på MSB:s enhet för nationella insatser och civilskydd. Under nyårshelgen var han projektledare för NUSAR-insatsen i Norge och arbetar till vardags med att utveckla MSB:s förstärkningsresurser inom områdena luftburet stöd och samverkan och ledning.

För situationer när händelsen är alltför komplex eller omfattande har MSB en bred palett av förstärkningsresurser inom olika områden för att stödja andra aktörer. Resurserna är främst avsedda för nationellt bruk, men kan i vissa fall också användas internationellt, som då Norge begärde stöd med NUSAR-förmåga i samband med skredet under nyårshelgen. I programpunkten berättar Erik Flink om MSBs roll under Norge-insatsen samt de nationella förstärkningsresurserna.

Läs mer om Erik

Anders Ahlström

MSB

Anders Ahlström arbetar på enheten för räddningstjänst vid stora olyckor på MSB. Förutom det aktuella arbetet med förslag till föreskrifter är Anders projektledare för Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst, ett projekt MSB driver tillsammans med kommunal räddningstjänst. Anders arbetar även med tillsyn över länsstyrelser och SOS Alarm.

Läs mer om Anders

Christer Björkman

MSB/Umeåregionens brandförsvar

Christer är verksamhetsstrateg på Umeåregionens brandförsvar och arbetar med utredningar och övergripande frågor inom förvaltningen. Christer har på uppdrag av MSB genomfört olycksutredningen efter branden på Polarbröds bageri och kommer att berätta mer om slutsatserna i denna på Brandbefälsmötet.

Läs mer om Christer

Anders Forsell

MSB

Anders Forsell är handläggare på MSB. Han jobbar med utbildningsutveckling inom skydd mot olyckor, främst gällande utveckling av ny ledningsutbildning samt deltar i ELS-projektet. Anders har tidigare jobbat med utveckling av SMO-utbildningen, Fortbildningstjänsten samt ansvarar för det övergripande kvalitetsarbetet med de nuvarande räddningsledarkurserna. Anders kommer på Brandbefälsmötet att berätta mer om Ny ledningsutbildning utifrån förändringarna i LSO.

Läs mer om Anders

Fredrik Nilsson

Uppsala brandförsvar

Fredrik Nilsson är brandingenjör på enheten för samhällsskydd vid Uppsala brandförsvar och arbetar bland annat med olycksutredningar. Fredrik och hans kollega Jenny Ahlfont har på uppdrag av räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn genomfört utredningen av räddningsinsatsen vid branden på Polarbröds bageri. Fredrik kommer vid Brandbefälsmötet berätta mer om utredningen och dess slutsatser.

Läs mer om Fredrik

Camilla Asp

MSB

Camilla Asp är vikarierande generaldirektör på MSB. Camilla kommer att medverka på Brandbefälsmötet i en frågestund och dialog med vår moderator Emma Nordwall.

Läs mer om Camilla

BRANDBEFÄLSMÖTET

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandbefälsmötet 2021 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandbefälsmötet 2021 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandbefälsmötet 2021 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer