Välkommen till BRANDBEFÄLSMÖTET 2020
Välkommen till Brandbefälsmötet

VÄLKOMMEN TILL BRANDBEFÄLSMÖTET 2020
26 - 27 februari 2019 Sundspärlan Helsingborg

En nationell brandkonferens som vänder sig till alla chefer, befäl och politiker inom räddningstjänsten i Sverige

Vi har skapat ett etablerat forum och en av Sveriges största mötesplatser där de kommunala räddningstjänsterna tillsammans med kollegor och branschföretag under två dagar möts för nätverkande och erfarenhetsutbyte varvat med intressanta diskussioner och paneldebatter.

Brandbefälsmötet - Utveckling och utredningar

Hur ska räddningstjänstens organisation möta utmaningarna och besparingarna

Vi kommer i år på Brandbefälsmötet att få höra en del om utvecklingen och utredningar som berör räddningstjänsten. Det har dom senaste åren inträffat den del Gasbusssolyckor i Sverige och Transportstyrelsen kommer och berättar mer om detta.

MSB kommer också och berättar om utvecklingen kring ”Hem och Fritidsolyckor”. Under blocket ”Utmaningar och framtidens räddningstjänst” kommer vi att få höra om hur räddningstjänstens organisation skall möta utmaningarna och besparingarna som vi möts av vid en ev. lågkonjunktur.

Dessutom kommer vi att fördjupa oss i det allt mer förekommande arbetet kring hur vi arbetar i praktiken inom räddningstjänsten vid suicid och hur vi agerar vid hot om suicid.

Brandbefälsmötet - Inträffade händelser

Lärdommar från inträffade hädelser

Vi kommer också att gå igenom ett antal inträffade händelser för att dra lärdom kring dessa. När det började brinna på bangården i augusti månad  i Hässleholm var det ingen som kunde ana vilken samhällspåverkan och vilka kostnader denna brand skulle orsaka. Vi får en redogörelse för händelsen och arbetet efter.

Vi kommer också att redogöra för den stora vindsbranden i centrala Malmö som blev så omfattande att mer eller mindre alla räddningstjänster i Skåne blev inblandade.

Föreningen Sveriges Brandbefäl Erbjudande till organisationer som vill skicka flera deltagare - gå 4 och betala för 3. Medlemmar i SBB erhåller 1200 kronor i rabatt på anmälningsavgiften.

Välkommen till Helsingborg och Brandbefälsmötet 26-27 februari 2020

Brandbefälsmötet BRANDBEFÄLSMÖTET 2020 - i Helsingborg 26-27 februari - BRANDBEFÄLSMÖTET 2020
Vill ditt företag medverka i utställningen?

Vill ditt företag medverka i utställningen?

I anslutning till Brandbefälsmötet kommer det att anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sin produkter och tjänster.

Utställningen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen och alla utställare är självklart välkomna att medverka i det ordinarie konferensprogrammet.

Alla utställare på Brandbefälsmötet medverkar med företagets logotype på allt marknadsföringsmaterial.

Läs mer här